Scheiding

Beëindiging van een relatie betekent maken van nieuwe afspraken en regels voor de toekomst zodat jullie allemaal weer kunnen bouwen aan een nieuwe leven. Het is belangrijk om dit goed te doen want een slecht geregelde scheiding kan nog vele jaren zorgen voor veel negativiteit.

Wanneer je er samen niet uitkomt is een mediation een goede manier om je scheiding te regelen.

De mediator leidt jullie samen door het gehele scheidingsproces en bespreekt de onderwerpen die van belang zijn en geregeld dienen te worden. Denk hierbij aan jullie financiële zaken, verdeling van jullie bezittingen, omgang met de kinderen en partner- en/of kinderalimentatie.

Alle onderwerpen worden zorgvuldig doorlopen en wanneer jullie beiden het met de oplossingen en afspraken eens zijn, worden deze afspraken vastgelegd in het scheidingsconvenant. Wanneer er kinderen zijn binnen de relatie wordt er tevens een ouderschapsplan opgesteld.

Na ondertekening van het scheidingsconvenant dient deze nog formeel afgehandeld te worden bij de rechtbank en de gemeente. De behandeling bij de rechtbank en het uitvaardigen van de beschikking door de rechtbank neemt enige weken in beslag. Na ontvangst van de beschikking kan deze bij de gemeente worden ingeschreven en zijn jullie formeel gescheiden.

Wil je meer weten over wat ik als mediator kan betekenen voor jullie scheiding? Neem dan vrijblijvend contact op via een van onderstaande buttons en ik zal al je vragen proberen te beantwoorden.