Wat is (familie) mediation en hoe werkt het

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling onder begeleiding van een onafhankelijke, onpartijdige en neutrale mediator.

Randvoorwaarden voor mediation zijn:  op basis van vrijwilligheid, bereidheid om tot een gezamenlijke oplossing te komen en vertrouwelijkheid (geheimhouding voor alle partijen, ook de mediator).

De mediator is de procesbegeleider tijdens het gehele mediationtraject en zij bemoeit zich inhoudelijk niet met het conflict. Zij werkt aan het op gang brengen van de onderlinge communicatie, waarbij zij ervoor zorgt dat jullie beiden evenveel ruimte krijgen om jullie verhaal te doen, mening te geven en jullie emoties te delen, dit is onder andere nodig voor het herstellen van vertrouwen en werken naar voor beide partijen acceptabele oplossingen en toekomst gerichte afspraken.

Doordat jullie beiden jullie verhaal hebben kunnen doen en emoties hebben kunnen delen, komt er ruimte om naar elkaars suggesties en wensen voor de toekomst te luisteren om vervolgens van standpunten naar belangen te komen. Vanuit deze beider en gezamenlijke belangen kan er worden gewerkt aan voor jullie beiden acceptabele oplossingen en afspraken gericht op de toekomst. Deze afspraken worden ter afsluiting (in de meeste gevallen) opgenomen in een (vaststellings)overeenkomst zodat jullie beiden iets hebben om op terug te vallen.

Voordelen van mediation ten opzichte van rechtspraak:

  • Minder kostbaar
  • Bespaart tijd
  • Minder stressvol
  • Oplossingsgericht en toekomstgericht
  • Voor beiden acceptabele oplossingen en afspraken
  • In de meeste gevallen herstel/verbetering van vertrouwen en de onderlinge relatie
  • Informeel