Het ouderschapsplan

Voor wie?

Voor ouders van minderjarige kinderen is het verplicht een ouderschapsplan op te stellen bij scheiding wanneer zij gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben en voor (samenwonende) ouders met gezamenlijk gezag. Dit document dient door de rechter worden goedgekeurd.

Wat moet er minimaal in het ouderschapsplan te staan?

 • Hoe is de verzorging, opvoeding en omgang met de kinderen geregeld
 • Wat is er afgesproken over de kosten voor de verzorging en opvoeding  van de minderjarige kinderen (kinderalimentatie)
 • Welke afspraken zijn er gemaakt over hoe elkaar te informeren over belangrijke onderwerpen zoals schoolkeuze, rapporten, arts bezoek etc

Andere belangrijke onderwerpen om afspraken over te maken:

 • eten en drinken
 • kapper
 • zakgeld
 • kleding
 • sport, muziekles etc
 • feestjes
 • bedtijden
 • vakantie
 • feestdagen
 • bijzondere dagen zoals verjaardagen (kinderen, ouder en grootouders), vader- en moederdag
 • halen en brengen
 • onderlinge communicatie
 • contact met andere ouder, wanneer de kinderen op dat moment niet verblijven
 • contact grootouders
 • social media, gamen …… etc

Het is verstandig om regelmatig het ouderschapsplan te herzien en te updaten. Zeker wanneer de kinderen naar de middelbare school gaan en wanneer er iets verandert in een van de gezinssituaties.

Verder is het belangrijk om de kinderen zoveel mogelijk te betrekken bij het opstellen van het ouderschapsplan en in het plan op te nemen hoe jullie dit hebben gedaan.