Hoe verloopt het coachtraject?

Allereerst vindt er een oriënterend telefonisch of skype gesprek plaats met de aanmelder (ouder/school).

Wanneer kinder- en jongerencoaching toepasbaar lijkt voor jullie hulpvraag, dan wordt er een intakegesprek ingepland bij mij in de praktijk, op school en in sommige gevallen bij jullie thuis.

Naar aanleiding van het intakegesprek met je kind (gezamenlijk of apart, afhankelijk van de situatie) wordt er zo concreet mogelijk zijn/haar hulpvraag geformuleerd.

Na het intakegesprek met je kind en het formuleren van de hulpvraag, wordt er gezamenlijk (kind/jongere, ouder/school en kindercoach) besloten of het coachtraject wordt opgestart. Dit traject beslaat gemiddeld tussen de 3 en 8 sessies van 45 – 60 min 1 per week of per 2 weken.

Tijdens de coachsessies maak ik gebruik van creatieve werkvormen, (coach)spellen, coachpoppetjes (systemisch werken), (bewegings)oefeningen, gesprekken en andere methodes of ideeën die het kind / de jongere zelf inbrengt.

Na ca. 3 coachsessies volgt er een tussenverslag per e-mail en indien nodig een oudergesprek van ca. 30 minuten, telefonisch of in de praktijk.

Tijdens het coachtraject kunnen er huiswerkopdrachten worden meegegeven aan uw kind waar in sommige gevallen actieve deelname van de ouders wordt gevraagd.

Het coachtraject eindigt zodra je kind voldoende inzicht, vaardigheid en antwoord heeft betreffende zijn/haar hulpvraag. Ter afronding van het coachtraject vindt er een evaluatiegesprek met jullie plaats.

Mocht het zo zijn dat er tijdens de sessies nieuwe hulpvragen en problemen naar voren komen, dan wordt er in overleg besloten om daar wel of niet mee aan de slag te gaan.

Wil je meer weten over wat ik voor je kind of jongere kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op via een van onderstaande buttons.