Ik leer leren Almere Poort

Ik leer leren is een training voor alle kinderen en jongeren vanaf groep 7 en 8 die vastlopen in hun schooltaken of slimmer willen leren. De training geeft handvatten voor makkelijker en efficiënter leren.

Het programma is geschikt voor:

 • Kinderen in de bovenbouw van de basisschool
 • Hoogbegaafde kinderen
 • Brugklassers
 • Kinderen in het 2e leerjaar of examenjaar van HAVO en VWO die plotseling merken dat het leren niet meer gaat zoals voorheen.
 • Jongeren op het MBO en HBO volgen (onderdelen van) de training (meest individueel) om er hun voordeel mee te doen om effectiever en meer efficiënt te leren.

De aspecten die aan bod komen tijdens ik leer leren:

 • Leerstijl: Wat is je talent en hoe zet je dit effectief in
 • Leerstrategie: Wat is een slimme aanpak voor leerwerk, maakwerk en rekenwerk
 • Faalangst: Hoe ga je om met spanning en stress
 • Concentratie: Hoe houd je je bij de les en hoe houd je het vol
 • Motivatie: Wat doe je met ‘geen zin’ en saaie lessen
 • Plannen en organiseren van huiswerk, taakopdrachten en vrije tijd
 • Evalueren: Hoe pak je je zaken aan en hoe kan het beter

……….en natuurlijk heel veel tips, weetjes, testen en oefeningen

Het verschil met huiswerkbegeleiding is dat de Ik leer leren training kinderen leert welke voorwaarden nodig zijn om te kunnen leren. Waar huiswerkbegeleiding vaak gaat over de inhoud van de vakken, gaat Ik leer leren over HOE te leren.

Tevens helpt deze training naast beelddenkende en visueel ingestelde kinderen, ook kinderen met andere leerstijlen door het onderzoeken en aanbieden van meerdere leerstijlen en leervoorkeuren.

Na de Ik leer leren training is hoe te leren helder en concreet voor je kind.

Ieder onderwerp wordt afgesloten met een eigen leerplan met helpende acties toegesneden op de capaciteiten van je eigen kind. In het werkboek kan je kind altijd terug bladeren naar het actieplan. De oefeningen, testen, vele tips en trucs bevatten waardevolle informatie om de doelen te ondersteunen en blijven daardoor van waarde.

De inhoud van het programma Ik leer leren:

Iedere training kent een vaste structuur waarin rust en activiteiten elkaar afwisselen. Leren ontspannen en leren concentreren spelen in iedere training steeds een belangrijke rol.

Elke training heeft een eigen thema.

 • Les 1: Je ontdekt je kwaliteiten, leervoorkeuren en je eigen manier van leren
 • Les 2: Je leert omgaan met faalangst en hoe je motivatie kunt hebben en houden
 • Les 3: Je ontdekt hoe je slim kunt plannen, met tijd om kunt gaan en je werk makkelijk kunt organiseren
 • Les 4: Je ontdekt hoe jij je het beste kunt concentreren
 • Les 5: Je leert je hersenen optimaal gebruiken voor het onthouden van lesstof

Wat levert de Ik leer leren training je kind op?

 • Duidelijk in kaart en beeld waar het goed in is
 • Hoe het makkelijker kan leren leren
 • Opsporen en aanpakken van leerblokkades, leerbelemmeringen en hiaten
 • Hoe omgaan met concentratieproblemen
 • Hoe omgaan met faalangst
 • Hoe omgaan met motivatie
 • Herkennen van stress en angst en adequaat reageren op deze gevoelens
 • Aanleren van helpende leerstrategieën
 • Leren van een goede planning en organisatie
 • Leren omgaan met prioriteiten en tijd
 • Leren ontspannen en omgaan met stressfactoren
 • Leren omgaan met beelddenken, dyslexie, dyscalculie, ad(h)d en nld
 • Leren van elkaar

De training bestaat uit vijf bijeenkomsten van anderhalf uur en wordt gegeven in een groepje van maximaal 5 deelnemers. De training is ook individueel te volgen, hiervoor geldt een afwijkend tarief.

Tarieven ‘Ik Leer Leren’ traject (5 sessies):

Groepsdeelname € 182,50 (incl. btw en werkboek ad. € 32,50) / Individueel traject € 307,50 (incl. btw en werkboek  ad. € 32,50)

Meer filmpjes over “ïk leer leren” | op welke manier leer jij?

Online aanmelden kan via onderstaand formulier: